top of page

"Pedagogiskt, positivt & uppmuntrande"

"Otroligt uppmärksam på individen, såväl hunden som föraren"

"Hos Tass i Hand känner man sig alltid välkommen"

Välkommen!

Varmt välkommen till Tass i Hand 

Alla kurser på Tass i Hand bygger på positiv förstärkning baserad på modern beteendevetenskap och inlärningspsykologi enligt etologiskt och etiskt korrekta metoder.
Vi tar avstånd från strafftänkandet och arbetar med att stärka relationen mellan hund och ägare samt att
träningen ska vara rolig för alla inblandade. Metoderna bygger på ras och individanpassad träning baserad på mycket kunskap och förståelse för hunden och dess ursprung. Kunskap och förståelse för att varje hund är unik och likaså varje relation mellan hund och människa är något jag värdesätter högt på mina kurser.

Den praktiska träningen varvas med teori för att ni som ägare ska få en så bred grund att stå på som möjligt. Mitt mål är att både hund och ägare ska trivas på kurserna,finna glädjen i att jobba tillsammans samt stärka relationen och hitta nya lösningar.


Den bästa relationen mellan en hund och en människa är en relation baserad på kunskap, förståelse, samarbete och glädje.

 

bottom of page